Character design

Como experimentos persoais a nivel ilustrativo, gústame xogar co C4D na confección de diferentes proxectos, dende o deseño de personaxes, ambientes, ilustracións, etc… Que posteriormente poden levarse a diferentes ámbitos como covers editoriais, acompañamentos en anuncios, etc…

ilsutración 3d dunha personaxe baseada nos médicos da peste ilsutración 3d dunha personaxe laranxa comezando a levitar
ilsutración 3d dunha personaxe baseada nun buzzo ilsutración 3d dunha personaxe baseada nun percebeiro galego