Bioritme Festival 2019

Bioritme Festival é un festival de música que se celebra no pantano de Sau, Barcelona. O festival está organizado pola asociación Bioritmo, unha asociación que leva por bandeira os conceptos de música, natureza, ecoloxía e conciencia.Para o desenvolvemento desta identidade partíamos dunha premisa principal, redeseñar o concepto que acompaña ao festival dende edicións anteriores. A utilización dos catro elementos; terra, auga, aire e lume.
Neste sentido, o que buscamos é, seguindo a liña argumental, xerar unha liña gráfica nova con base nos catro elementos e contextualizada tanto no ambiente como na localización do festival.

vista dos catro totems deseñador para o bioritme festival

Para isto, e para o seu desenvolvemento, remontámonos a culturas ancestrais onde a natureza, a maxia e a música convivían dentro da cultura como un. Os aztecas, os indios, diferentes tribos africanas, etc… Todas elas con simboloxía animal e totémica relacionada co anteriormente mencionado. Unha conexión mente, corpo, natureza. Por isto, e tomando como referencia o estilo dos pictogramas, desenvolvemos as imaxes que comporán a identidade do festival.

O aire
Para a súa representación gráfica baseamos a súa figura na búsquea dun animal, o paxaro. A ave como elemento de liberdade, de conexión coa natureza, que a súa vez, funciona como imaxe física do aire.

vista do totem terra deseñado para o bioritme festival vista do totem auga deseñado para o bioritme festival
vista do totem lume deseñado para o bioritme festival vista do totem aire deseñado para o bioritme festival

O lume
Para a representación deste elemento escollín unha figura ancestral como é o dragón. Presente en infinidade de culturas como a representación do animal do lume. Por outra banda, se votamos a vista cara algunhas culturas asiáticas, o dragón concíbese como unha figura que trae as chuvias, coidando así a terra e os cultivos, polo que a súa elección convertese nunha figura vinculada cos elementos de terra e auga.

A terra
Para a creación desta figura deseñamos unha forma nova baseada na figura totémica inca da pacha mama. A nai terra. Unha figura que neste caso pretende fusionar unha forma antropomorfa con distintos tipos de plantas, raíces, etc… Creando así a figura representativa da terra.

vista detalle do deseño da pulseira do festival fotografía do público durante o bioritme festival
fotografía dunha rapaza bailando no festival vista da correa dun landyard do festival

A auga
Por último, e para pechar a composición dos catro elementos, votamos novamente a vista cara o mundo animal, buscando nel unha representación gráfica da auga. É por isto que escollemos ao animal máis grande que habita no océano, para así representar a súa inmensidade, a súa lonxevidade e a súa importancia no mundo. A balea. Moi presente, por exemplo, nos elementos totémicos das culturas indias, neozelandesas, maoríes, etc…

Deste xeito, o que se pretende é desenvolver unha identidade onde os catro elementos estean presentes, deseñados a partir da esencia do propio festival, onde o seu estilo, a súas cores e as súas formas poderían convivir perfectamente coa atmosfera e o entorno do mesmo.

poster do bioritme festival pegados na rúa deseño de camiseta do bioritme festival
deseño de camiseta modelo auga do bioritme festival vista de catro botellas de auga cos totems do bioritme

A súa vez, son erixidos baseándonos en elementos tribales de culturas onde o animal, a natureza, son parte fundamental da súa cultura. A convivencia co entorno, a natureza, a música o respecto, etc….

Tendo en conta as innumerables aplicacións posibles, a diversidade tanto de medios como de dimensións, desenvolveuse de cada figura a súa versión en positivo e negativo, así como un padrón aplicable a distintas superficies como cubrepeas, pulseiras, web, vasos, etc…

vista de varias pantallas da versión móvil da web do bioritme animación que amosa o deseño da web do bioritme festival

Así mesmo, tamén se deseñaron tres liñas de tribales que poden servir de reforzou ou acompañamento en determinadas aplicacións acompañando ao logotipo, as figuras, etc. Deste xeito, e co manual de referencia, quedarían cubertas as diferentes necesidades gráficas seguindo todas unha mesma liña común.

Fotografías cortesía do Bioritme Festival.

padrón deseñado a partir dos totems do bioritme