Motel Orca

Motel Orca é unha ilustración 3D que amosa un motel de carreteira na metade do deserto.
A idea era deseñar e modelar un ambiente onde poder experimentar e xogar con diversos tipos de iluminación coma un interior, unha farola ou a iluminación dos rótulos de neon e o seu reflexo nos cristais nun ambiente nocturno.

ilustración 3d nocturna de un motel de carretera
clay render de la ilustración 3d